הגישה שלנו בסדן מבוססת על שילוב בין יצירתיות לאנליטיות

אנו מביאים איתנו את נסיוננו מעולם העיצוב והתכנון וגם מעולמות

הניהול והפיננסי

 

פרוייקט הוא תהליך מפורט הכולל התחשבות בשלושת עמודי התווך

העיקריים של התהליך; יצירת קונספט, תוכנית עבודה ופרטים הכולל חומרי גימור ואביזרים

 

שלושת עמודי התווך האלה מתמודדים תמיד עם התקדמות התהליך, הכולל את החידושים הבאיםֿ

 

תחקיר ממוקד

מחקר סביבתי

תוכנית ניהול פרויקטים

ייעוץ מומחים

תיאום ביצוע

ליווי ופיקוח שוטף

תהליך עיצוב פנים בעדי סדן פדות

תהליך התכנון והעיצוב

משנת 2001

.

.

: