top of page

הגישה שלנו בסדן מבוססת על שילוב בין יצירתיות לאנליטיות

אנו מביאים איתנו את נסיוננו מעולם העיצוב והתכנון וגם מעולמות

הניהול והפיננסי

 

פרוייקט הוא תהליך מפורט הכולל התחשבות בשלושת עמודי התווך

העיקריים של התהליך; יצירת קונספט, תוכנית עבודה ופרטים הכולל חומרי גימור ואביזרים

 

שלושת עמודי התווך האלה מתמודדים תמיד עם התקדמות התהליך, הכולל את החידושים הבאיםֿ

 

תחקיר ממוקד

מחקר סביבתי

תוכנית ניהול פרויקטים

ייעוץ מומחים

תיאום ביצוע

ליווי ופיקוח שוטף

תהליך עיצוב פנים בעדי סדן פדות

תהליך התכנון והעיצוב

משנת 2001

.

.

:

bottom of page